Zapad-stan

RAČUNALNI PROGRAM – Upravljanje zgradama – održavanje zgrada


Komentiraj

Fiskalizacija i Upravitelj zgrade

Obveznici fiskalizacije prema Zakonu jesu:

 • fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i
 • pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit,

za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti:

 • izuzete od obveze izdavanja računa te
 • izuzete od obveze fiskalizacije.

Svi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama uz određivanje pravila numeriranja (interni akt ne donosi se u Poreznu upravu već se zadržava u službenim prostorijama obveznika fiskalizacije) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu o uzimanju/izdavanju računa. Navedene radnje potrebno je učiniti za sve djelatnosti osim za djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. Zakona.

Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i postupak fiskalizacije izdavanja računa, za što moraju nabaviti ili prilagoditi naplatne uređaje te izdavati račune putem prilagođenih naplatnih uređaja.

Dakle, društvo koje ostvaruje promet u veleprodaji naplatom svih računa uplatom na račun, je obveznik fiskalizacije te mora prilagoditi poslovanje kao svi obveznici fiskalizacije (prilagoditi sadržaj računa, donijeti interni akt te istaknuti upozoravajuću naljepnicu. Međutim, ako ne naplaćuje račune u gotovini, onda nije obveznik fiskalizacije izdavanja računa na način da izdaje račune putem prilagođenih naplatnih uređaja koje dostavlja elektroničkim putem na ovjeru u Poreznu upravu te stoga nije ni obvezan nabaviti ili prilagoditi naplatni uređaj.

 1. Ako sve račune naplaćujem uplatom na račun jesam li dužan nabaviti certifikat od Fine te kupiti naplatni uređaj?

 

Ako obveznik fiskalizacije sve račune naplaćuje uplatom na račun, dakle nema naplate računa sredstvima koje Zakon smatra gotovinom, ne mora nabaviti certifikat od Fine niti izdavati račune iz prilagođenog naplatnog uređaja, međutim ne smije niti primiti uplatu sredstvima koji se smatraju gotovinom.

3.  Koje su obveze obveznika fiskalizacije?

Svi obveznici fiskalizacije dužni su provoditi postupak fiskalizacije, a samo oni obveznici koji naplaćuju račune sredstvima koji se smatraju gotovinom provode i postupak fiskalizacije izdavanja računa.

Provedba postupka fiskalizacije, koju su dužni provoditi svi obveznici fiskalizacije bez obzira na način na koji naplaćuju račune, obuhvaća:

 • donošenje internog akta – o poslovnicama i načinu slijednosti računa; interni akt se zadržava kod poreznog obveznika, ne donosi se u Poreznu upravu, ali se predočuje za potrebe poreznog nadzora
 • prilagodbu sadržaja računa – uz već obvezne podatke svi računi moraju sadržavati: datum i vrijeme izdavanja, oznaku operatera kao oznaku osobe koja je izdala račun te oznaku načina plaćanja te
 • isticanje naljepnice o obvezi izdavanja i uzimanja računa

Provedba postupka fiskalizacije izdavanja računa, koji provode svi obveznici fiskalizacije koji naplaćuju obavljene usluge i isporučena dobra sredstvima koji se smatraju gotovinom, obuhvaća nabavku prilagođenog naplatnog uređaja (uz korištenje certifikata Fine i Internet veze za razmjenu podataka):

 • dostavu podataka o poslovnim prostorima u kojima se naplaćuje gotovinom – kroz uspostavljeni sustav razmjene podataka
 • fiskalizaciju izdanih računa – ovjeru izdavanja računa putem uspostavljene veze za razmjenu podataka
 • održavanje kontinuiteta poslovanja – prekid veze, kvar – nabavka knjige uvezanih računa

4.INTERNI AKT I IZDAVANJE RAČUNA

 

Svi obveznici fiskalizacije, bez obzira na to jesu li obveznici postupka provedbe fiskalizacije računa ili to nisu obvezni provoditi, trebaju prema čl. 11. st. 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom internim aktom (odluka, pravilnik, rješenje i sl.) urediti pravila slijednosti numeričkih brojeva računa, popis poslovnih prostora te dodijeljene oznake poslovnih prostora.

Broj računa obveznik fiskalizacije treba iskazati u tri dijela, i to:

1. numerički broj računa,

2. oznaku poslovnog prostora i

3. broj naplatnog uređaja.

Operativno znači da broj računa mora imati oblik: ___-____-_____.

Numerički broj računa treba slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru. Neprekinuti numerički redoslijed

svake kalendarske godine kreće od broja 1 do broja n (zadnji račun na dan 31. prosinca), po svakom poslovnom prostoru, odnosno po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.

Način slijednosti računa može se odrediti po:

poslovnom prostoru, s tim da se bez obzira na broj naplatnih uređaja ne smije ponoviti broj računa

ili

naplatnom uređaju.

Interni akt koji poduzetnik, obveznik fiskalizacije,treba imati, može biti u formi: odluke, rješenja, pravilnika i sl.

Primjer 1

Primjer 2

VIŠE O FISKALIZACIJI MOŽETE PROČITATI NA STRANICAMA POREZNE UPRAVE