Zapad-stan

RAČUNALNI PROGRAM – Upravljanje zgradama – održavanje zgrada


1 komentar

Novi Zakon o gradnji – i održavanje zgrada

Poštovani kolege Upravitelji,

iz prijedloga novog Zakona o gradnji dade se zaključiti da se pripremaju neki novi Zakoni koji se tiču svih UPRAVITELJA ZGRADAMA u Republici Hrvatskoj.

ODRŽAVANJE GRAĐEVINE

Članak 119.
(1) Vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje.
(2) Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu, te unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u građevini.
(3) U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja.
Članak 120.
Održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine, utvrđivanje potrebe za obavljanje popravaka građevine i druge slične stručne poslove, vlasnik građevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja građevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje tih poslova posebnim zakonom. ( taj poseban zakon još ne postoji , već ga treba tek donijeti )
Članak 121.
(1) Uvjete za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u građevini, te način ispunjavanja i dokumentiranja ispunjavanja ovih zahtjeva odnosno svojstava, propisuje ministar pravilnikom.
(2) Pitanja održavanja građevina koja nisu uređena ovim Zakonom uređuju se posebnim zakonom. (niti taj poseban zakon još ne postoji , već ga treba tek donijeti )

Zašto nema događaja u najavi !?

Nažalost, iako je UDRUŽENJE UPRAVLJANJA ZGRADAMA  pri Hrvatskoj gospodarskoj komori  osnovano još 2008. , zadnje dvije godine nije bilo nikakvih događanja niti sastanaka,  jer nakon odlaska gospodina Gospodnetića, nije bilo osobe u HGK zadužene za pomoć u radu  Udruženja upravljanja zgradama, no ništa se ne događa niti nakon zadnje plenarne sjednice održane 22.03.2013. iako je KONAČNO  od strane HGK za poslovnog tajnika Udruženja imenovan mladi kolega Borna Matković .

Kao izabrani član Vijeća u prvom mandatu,  bio sam prisutan na svim sjednicama vijeća, aktivno sam sudjelovao u donošenju KODEKSA POSLOVANJA I PONAŠANJA UPRAVITELJA NEKRETNINAMA  zajedno sa nekolicinom uvijek prisutnih članova vijeća , kojima je zaista bilo stalo da se premoste i ublaže neke nedorečenosti Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima   barem putem odredbi Kodeksa. Gospodin Ivica Palatinuš kao zamjenik predsjednika Udruženja predsjedavao je većini sjednica, jer je predsjednik Udruženja, gosp. Jakelić, direktor GSKG-a, samo  dva puta  bio prisutan, čime je pokazao da ga to uopće ne zanima.

Upravo zbog toga sam bio iznenađen da se gospođa glasnogovornica GSKG -a  na plenarnoj sjednici zdušno borila da opstruira izbor bilo koga drugog za predsjednika Vijeća osim , zamislite, ponovo isključivo nekog iz GSKG-a .

Osobno smatram da je zaista došlo krajnje vrijeme da se HITNO izabere novo Vijeće sukladno Poslovniku, ali sa članovima koji će se zaista aktivno, a ne samo formalno, uključiti u rad Vijeća.

Konkretni prijedlozi i naša viđenja mogućih rješenja dosadašnjih problema, kao mišljenje struke koja se izravno bavi poslovima održavanja i upravljanja,  tada bi se putem Hrvatske gospodarske komore,  a u ime Udruženja upravljanja zgradama ( ČLANOVI UDRUŽENJA  SU SVA DRUŠTVA REGISTRIRANA ZA  UPRAVLJANJE ZGRADAMA  koja plaćaju doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori),  mogla uputiti  Zakonodavcu,  koji bi i ta mišljenja morao uzeti u obzir pri donošenju nužno potrebnog, budućeg Zakona o održavanju i upravljanju zgradama.

Zbog svega navedenog POZIVAM SVE KOLEGE UPRAVITELJE DA SE UKLJUČE U JAVNU RASPRAVU PUTEM OVOG MOG BLOGA, KAKO BI SE ŠTO PRIJE IZABRALI:

  • NOVI PREDSJEDNIK VIJEĆA
  • ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
  • ČLANOVI VIJEĆA

APELIRAM DA SE  PRESTANE SA  NEPOTREBNIM KONFRONTACIJAMA IZMEĐU INTERESNIH GRUPA NEKIH UPRAVITELJA !

NUŽNO JE ZAJEDNIŠTVO SVIH SUBJEKATA U POSLOVIMA UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA, SA KRAJNJIM CILJEM DA SE DOBIJE ŠTO KVALITETNIJI ZAKON KOJI NAM JE SVIMA ZAJEDNO, IZUZETNO VAŽAN !!!

Na dnu stranice imate mjesto gdje možete ostaviti svoj komentar >Ostavite Vašu poruku< obavezno navodeći ime i prezime, e-mail i naziv Upravitelja kojeg predstavljate. Posebno molim da SVOJ KOMENTAR i SVOJE VIĐENJE samog sastanka ostave oni upravitelji koji su bili prisutni na plenarnoj sjednici Udruženja upravljanja zgradama u Hrvatskoj gospodarskoj komori održanoj  22.03.2013. !

Sa poštovanjem,

Zlatko Vlašić, jedan od tri kandidata za predsjednika Vijeća

Zapad-stan d.o.o.