Zapad-stan

RAČUNALNI PROGRAM – Upravljanje zgradama – održavanje zgrada


Komentiraj

Kandidatura za Predsjednika Vijeća upravljanja zgradama

zapadstan logo15

Poštovani kolege Upravitelji,

u odluci da se kandidiram za Predsjednika Vijeća upravljanja zgradama prevagu su donijele prije svega određene činjenice vezane uz moj dosadašnji rad i iskustvo u obnašanju odgovorne funkcije na mjestu voditelja službe Hitnih intervencija u GSKG od 1994 -1998 te od 1998-2013 kao osnivača i suvlasnika trgovačkog društva Zapad-stan d.o.o. iz Zagreba čija je osnovna djelatnost upravljanje zgradama.

Kao izabrani član Vijeća upravljanja zgradama od 05.12.2008., bio sam prisutan na svakoj sjednici Vijeća, za razliku od bivšeg Predsjednika koji se pojavio dva puta,  u protekle četiri godine.

Aktivno sam sudjelovao u donošenju Kodeksa koji je usvojen i donešen 16. ožujka 2010. a do sada su ga potpisali predstavnici četrdesetdva Upravitelja

Navedeno mi iskustvo daje mogućnost realno sagledati i procijeniti potencijale Udruženja pri HGK, i zato sam uvjeren, budem li voljom članova Udruženja izabran za Predsjednika, da ću imati dovoljno snage, sposobnosti i umješnosti s timom odabranih suradnika članova vijeća osigurati nužno potrebne aktivnosti  u narednom razdoblju.

Kroz sljedeće točke Programa predlažem mjere za daljnje promicanje Udruženja upravljanja zgradama a koje se direktno tiču svih Upravitelja registriranih u Republici Hrvatskoj.

PROGRAM RADA UDRUŽENJA UPRAVLJANJA ZGRADAMA

  1. Aktivno sudjelovanje u pripremama prijedloga Zakona o upravljanju zgradama sa naglaskom na
  • licenciranje upravitelja
  • detaljno određivanje minimalnih uvjeta koje pravna osoba mora imati da bi se mogla baviti tom djelatnošću
  • detaljna razrada i definiranje zakonom propisanih zajedničkih dijelova zgrade
  1. Osiguravanje daleko boljeg pristupa informacijama o temama vezanim za djelatnost upravljanja zgradama prvenstveno korištenjem postojećih web-stranica HGK gdje se članovi udruge i ostali zainteresirani mogu informirati o radu udruge ,zbivanjima,te inicijativama i planovima vezanim za rad same udruge te na taj način unapređivanje i promicanje same djelatnosti u cjelini.
  1. Edukacija članova putem seminara i radionica  sa ciljem kvalitetnijeg  pružanja usluga  u svrhu stvaranja i očuvanja pozitivnog imiđa upravitelja uz uključivanje u rad udruge djelatnika raznih struka ( pravne, tehničke i ekonomske ) koji bi svojim radom i savjetima mogli podići kvalitetu u segmentu usluge upravljanja zgradama.
  1. Izrada i provedba studija i amandmana u slučajevima najave izmjene i dopuna postojećih zakona ili donošenja novih uz lobiranje za one zakone, uredbe i odluke koji se direktno odnose na djelatnost,
  1. Suradnja sa ostalim udrugama i organizacijama u svrhu ostvarivanja ciljeva naše udruge te prikupljanje iskustava na temelju rada drugih organizacija sličnih ciljeva.
  1. Suradnja sa medijima – u slučajevima emisija sa temama iz domene upravljanja, gdje bi se objektivno dalo tumačenje ili komentar na događaj ili slučaj koji emisija obrađuje.
  1. Izrada studija za pristupne fondove EU uz pomoć članova udruge i suvlasnika stambenih zgrada  koji su prepoznali naš program te i tim putem osigurati eventualna sredstva za razvoj djelatnosti.

Predsjednički kandidat

Zlatko Vlašić