Zapad-stan

RAČUNALNI PROGRAM – Upravljanje zgradama – održavanje zgrada


Komentiraj

Plenarna sjednica Udruženja upravljanja zgradama

Ovim putem zahvaljujem svim kolegama Upraviteljima koji su mi dali svoj glas, no iako nisam izabran za Predsjednika Udruge, Vaši glasovi su omogućili  da budem izabran za člana Vijeća strukovnog udruženja upravljanja zgradama i u slijedećem mandatu.

Putem ovog bloga redovno ću Vas izvješćivati o temama sa budućih sjednica Vijeća.

Koristim priliku da čestitam  kolegici Renati Blažević na izboru za predsjednika Vijeća te kolegi Andreju Gregorecu na izboru za zamjenika predsjednika Vijeća. Budući da je iz predloženih programa rada svih kandidata koji su se natjecali vidljiva sličnost u razmišljanjima što je potrebno učiniti kako bi se unaprijedila djelatnost kojom se bavimo, uvjeren sam da će zajednička suradnja u radu Vijeća biti uspješna !

Zlatko Vlašić

Dana 08.07.2013. godine s početkom u 13,00 sati održana je Plenarna sjednica Udruženja upravljanja zgradama u prostorijama HGK, Draškovićeva 45/I kat. Cilj Plenarne sjednice je bio izbor Predsjednika, Zamjenika i članova Vijeća Udruženja.

Za novu predsjednicu Udruženja upravljanja zgradama HGK , većinom glasova, uz dva protukandidata , izabrana je Renata Blažević iz Podružnice GSKG Zagrebačkog holdinga d.o.o, a za zamjenika predsjednice Andrej Gregorec iz GP Stanorad d.o.o. Uz čelne ljude na sjednici je izabrano i 11 članova Vijeća Udruženja.

Zahvalivši na ukazanom povjerenju Renata Blažević istaknula je kako je spremna preuzeti odgovornost i dužnost predsjednice, a nada se kako će u suradnji sa svima angažiranima u radu Udruženja uspješno obavljati taj posao te nastojati ostvariti postavljene ciljeve Udruženja.

U sljedećem četverogodišnjem mandatu Udruženje će se trebati usmjeriti na teme kao što je okupljanje što više upravitelja koji prihvaćaju doneseni Kodeks te žele sudjelovati na unapređenju djelatnosti upravljanja nekretninama. Trebali bi pripremiti te zakonodavcu predložiti doradu postojeće normativne regulative u djelatnosti upravljanja nekretninama, koji bi upravljanje zgradama odvojili od Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Pitanje ograničenja pravne osobnosti zgrade također može biti u paketu normativne regulative. Potrebno je poduzeti aktivnosti koje će osigurati da se dobije status javnih ovlasti upraviteljima, a kod licenciranja voditi računa o svim aspektima te pitanjima zaštite tržišnog natjecanja. Nužno je stalno promicati djelatnost upravljanja nekretninama te aktivno sudjelovati na svim relevantnim skupovima iz te djelatnosti. Važno je pripremiti prijedloge i okruženje za uvođenje reda u upravljanju odnosno definirati pitanje tko sve može biti upravitelj, a usto riješiti i pitanje licenciranja upravitelja, istaknuto je.

Važno je i stalno raditi na edukaciji upravitelja te ostalih sudionika u procesu upravljanja, a nadležnim inspekcijskim tijelima ukazivati na nedorečenost i probleme upravitelja kod postupaka protupožarne zaštite i drugih propisa. Potrebno je osigurati i mogućnosti djelovanja nadležnih tijela i službi koje provode mjere zaštite javnog interesa, poboljšati odluke o kućnom redu kao nastavak Odluke o komunalnom redu temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu. Nužno je sudjelovati u projektima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije radi zaštite okoliša te racionalnog korištenja namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao i EU fondova u suradnji s nadležnim institucijama i ministarstvima, rečeno je.