Zapad-stan

RAČUNALNI PROGRAM – Upravljanje zgradama – održavanje zgrada


Komentiraj

Održano savjetovanje u Crikvenici

U organizaciji Udruge UPRAVITELJ, turističke agencije RTA, te domaćina skupa upravitelja HB STAN d.o.o. iz Crikvenice, u hotelu OMORIKA u Crikvenici održano je  Savjetovanje sa zanimljivim temama iz djelatnosti upravljanja nekretninama.

omorika1

 

vrbnik3

Pogledajte video snimljen prilikom posjete Vrbniku

28.4.2014

 

 

 


Komentiraj

Doprinos za zdravstvo vraća se na 15 posto

Stopu doprinosa za zdravstveno osiguranje Vlada i ministar Slavko Linić opet dižu na 15 posto.

kataloghonorara

Opća stopa za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15 na 13 posto smanjena je 2012. 

Potpredsjednik Vlade Branko Grčić potvrdio je  da se razgovara o vraćanju zdravstvenog doprinosa s 13 na 15 posto, a neslužbeno se doznaje da bi ta mjera stupila na snagu od 1. travnja, ( valjda nije Aprilililili ) pri čemu bi teret snosili poslodavci,( u našem slučaju suvlasnici ),  budući da su oni bili rasterećeni smanjenjem doprinosa 2012. godine.

Svi korisnici programa koji obračunavaju honorare putem programa Upravljanje zgradama i podnose JOPPD obrazac za predstavnike , čistačice, rukovatelje kotlovnicama moraju učiniti slijedeće:

Prvo teba u katalozima u Konfiguraciji aplikacije promijeniti stopu doprinosa sa 13 % na 15%

Nakon toga potrebno je otvoriti ekran za  izračun SVAKOG AKTIVNOG honorarnog djelatnika , te ako nije umirovljenik, obavezno kliknuti na tipku IZRAČUNAJ kako bi se izvršila rekalkulacija doprinosa za zdravstveno osiguranje !

zdravstveno

Tu korekciju , budući da je došlo do povećanja ukupnog bruto troška, treba uvrstiti  zatim u Godišnji program zgrade !

Zdravi i veseli ( ukoliko je to uopće više moguće) bili !     Zlatko

posvecenodariu


Komentiraj

ID-1 obrazac za 2013

Za sve upravitelje koji vode RS i IDD obrasce za honorare predstavnika, čistačica, rukovatelja kotlovnica i slično u programu Upravljanje zgradama u obavezi su do 31.01.2014. predati ID-1 obrazac u Poreznu upravu .

Sve upute , Komprimiranu datoteku koja sadrži Excel predložak za formiranje ID-1 obrasca na mediju u propisanom formatu xml scheme, te Program za validaciju datoteke ID-1 obrasca po xml schemi možete pronaći OVDJE .

id-11OBAVEZNO pročitajte upute te skinite obadvije datoteke .

U Programu Upravljanje zgradama odabrati meni HONORARI a zatim ID-1 obrasci

Otvara se ekran za izradu ID-1 obrasca i pripadajuće CSV datoteke koja sadrži sve podatke o isplaćenim honorarima  u zadanom razdoblju 2013. godine.

Prvo odaberite štampanje ID-1 obrasca te ga otštampajte.

Zatim kliknite na tipku Spremi u CSV . Formirat će se datoteka koja će se spremiti u folder /Upravljanje zgradama/Regos

Sada pokrenite EXCEL datoteku Predložak za formiranje ID-1

id-12

Kliknemo tipku Učitaj CSV i odaberemo njenu lokaciju na disku ( na primjer : NEKIDISK /Upravljanje zgradama/Regos/id1_16012014.csv )

Nakon što se datoteka učita potrebno je popuniti podatke o Kontakt osobi isplatitelja.

S obzirom na uvođenje identifikatora obrasca, identifikator treba biti postavljen na 1,

Nakon što smo popunili potrebne podatke kliknemo na tipku Spremi XML .

Tako formiranu datoteku potrebno je zatim provjeriti pomoću Programa za validaciju ID-1 obrasca, koji ste prethodno skinuli sa stranica porezne uprave i otpakirali na Vašem računalu. Program pokrenite klikom na  ID1Validator.exe  Zatim odaberite XML datoteku koju ste formirali iz Excela i kliknite VALIDIRAJ.

valjana_datotekaUkoliko je sve u redu na ekranu će se pojaviti poruka Datoteka je validna.

Nakon toga potrebno je datoteku spremiti na CD i zajedno sa ispisom ID-1 obrasca odnijeti na Vašu poreznu upravu.

Ovo je zadnji ID-1 obrazac koji ćete IKAD predati , jer i njega zamjenjuje  joppd_desni

Zdravi i veseli bili !

Zlatko


Prijelaz godine

Animated_santa_reindeer_flyingPODSJETNIK ZA PRIJELAZ GODINE

Poštovane kolege , na kraju smo jedne stare, a na početku druge, nove, želimo Vam od srca  uspješnije godine. Nakon što otkuca ponoć , padnu čestitke, dobro se naspavajte i odmorite , a onda prvog radnog dana u 2014. godini morate učiniti  SLIJEDEĆE:

 1. Potrebno je proknjižiti SVE izvatke računa pričuve iz 2013. godine
 2. Nakon što su izvatci proknjiženi potrebno je da svi korisnici izađu iz programa.
 3. Na disku u folderu UPRAVLJANJE ZGRADAMA napravite folder ARHIVA 2013.
 4. KOPIRAJTE cijeli folder PROGRAM u kojem se nalazi baza podataka u ARHIVA 2013. Ovo je potrebno učiniti jer se radi o godišnjem backupu !

 

FAZA 1 : ARHIVIRANJE IZVADAKA

Uđite u Program Upravljanje zgradama i odaberite meni Održavanje > Arhiviranje izvadaka

odrzavanje

arhiviranjePopunite polja kako je prikazano na slici gore

Kliknite tipku  Arhiviranje i svi izvatci iz 2013. biti će arhivirani.

 alertPROCEDURA ARHIVIRANJA MOŽE TRAJATI NEKOLIKO MINUTA, NE PREKIDAJTE PROGRAM NASILNO !!!

 NAPOMENA :Nakon što su izvatci arhivirani, ukoliko će vam biti potrebni, moći ćete ih pronaći na meniju Platni promet > Arhiva izvadaka> 2013.

arhiva_izvadaka

FAZA 2 : PROMJENA GODINE

Uđite u  Katalog> Konfiguracija aplikacije ( morate se prijaviti kao administrator ) i u polje Godina upišite 2014.

konfiguracija0

Pritisnite tipku OK . IZAĐITE IZ PROGRAMA !  

konfiguracija1

Ponovo uđite u Program i u zaglavlju ekrana provjerite da li se promijenio broj godine u  nazivu kao što je prikazano na slici gore !

Zdravi i veseli bili

Zlatko


Komentiraj

Plenarna sjednica Udruženja upravljanja zgradama

Ovim putem zahvaljujem svim kolegama Upraviteljima koji su mi dali svoj glas, no iako nisam izabran za Predsjednika Udruge, Vaši glasovi su omogućili  da budem izabran za člana Vijeća strukovnog udruženja upravljanja zgradama i u slijedećem mandatu.

Putem ovog bloga redovno ću Vas izvješćivati o temama sa budućih sjednica Vijeća.

Koristim priliku da čestitam  kolegici Renati Blažević na izboru za predsjednika Vijeća te kolegi Andreju Gregorecu na izboru za zamjenika predsjednika Vijeća. Budući da je iz predloženih programa rada svih kandidata koji su se natjecali vidljiva sličnost u razmišljanjima što je potrebno učiniti kako bi se unaprijedila djelatnost kojom se bavimo, uvjeren sam da će zajednička suradnja u radu Vijeća biti uspješna !

Zlatko Vlašić

Dana 08.07.2013. godine s početkom u 13,00 sati održana je Plenarna sjednica Udruženja upravljanja zgradama u prostorijama HGK, Draškovićeva 45/I kat. Cilj Plenarne sjednice je bio izbor Predsjednika, Zamjenika i članova Vijeća Udruženja.

Za novu predsjednicu Udruženja upravljanja zgradama HGK , većinom glasova, uz dva protukandidata , izabrana je Renata Blažević iz Podružnice GSKG Zagrebačkog holdinga d.o.o, a za zamjenika predsjednice Andrej Gregorec iz GP Stanorad d.o.o. Uz čelne ljude na sjednici je izabrano i 11 članova Vijeća Udruženja.

Zahvalivši na ukazanom povjerenju Renata Blažević istaknula je kako je spremna preuzeti odgovornost i dužnost predsjednice, a nada se kako će u suradnji sa svima angažiranima u radu Udruženja uspješno obavljati taj posao te nastojati ostvariti postavljene ciljeve Udruženja.

U sljedećem četverogodišnjem mandatu Udruženje će se trebati usmjeriti na teme kao što je okupljanje što više upravitelja koji prihvaćaju doneseni Kodeks te žele sudjelovati na unapređenju djelatnosti upravljanja nekretninama. Trebali bi pripremiti te zakonodavcu predložiti doradu postojeće normativne regulative u djelatnosti upravljanja nekretninama, koji bi upravljanje zgradama odvojili od Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Pitanje ograničenja pravne osobnosti zgrade također može biti u paketu normativne regulative. Potrebno je poduzeti aktivnosti koje će osigurati da se dobije status javnih ovlasti upraviteljima, a kod licenciranja voditi računa o svim aspektima te pitanjima zaštite tržišnog natjecanja. Nužno je stalno promicati djelatnost upravljanja nekretninama te aktivno sudjelovati na svim relevantnim skupovima iz te djelatnosti. Važno je pripremiti prijedloge i okruženje za uvođenje reda u upravljanju odnosno definirati pitanje tko sve može biti upravitelj, a usto riješiti i pitanje licenciranja upravitelja, istaknuto je.

Važno je i stalno raditi na edukaciji upravitelja te ostalih sudionika u procesu upravljanja, a nadležnim inspekcijskim tijelima ukazivati na nedorečenost i probleme upravitelja kod postupaka protupožarne zaštite i drugih propisa. Potrebno je osigurati i mogućnosti djelovanja nadležnih tijela i službi koje provode mjere zaštite javnog interesa, poboljšati odluke o kućnom redu kao nastavak Odluke o komunalnom redu temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu. Nužno je sudjelovati u projektima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije radi zaštite okoliša te racionalnog korištenja namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao i EU fondova u suradnji s nadležnim institucijama i ministarstvima, rečeno je.


Komentiraj

Kandidatura za Predsjednika Vijeća upravljanja zgradama

zapadstan logo15

Poštovani kolege Upravitelji,

u odluci da se kandidiram za Predsjednika Vijeća upravljanja zgradama prevagu su donijele prije svega određene činjenice vezane uz moj dosadašnji rad i iskustvo u obnašanju odgovorne funkcije na mjestu voditelja službe Hitnih intervencija u GSKG od 1994 -1998 te od 1998-2013 kao osnivača i suvlasnika trgovačkog društva Zapad-stan d.o.o. iz Zagreba čija je osnovna djelatnost upravljanje zgradama.

Kao izabrani član Vijeća upravljanja zgradama od 05.12.2008., bio sam prisutan na svakoj sjednici Vijeća, za razliku od bivšeg Predsjednika koji se pojavio dva puta,  u protekle četiri godine.

Aktivno sam sudjelovao u donošenju Kodeksa koji je usvojen i donešen 16. ožujka 2010. a do sada su ga potpisali predstavnici četrdesetdva Upravitelja

Navedeno mi iskustvo daje mogućnost realno sagledati i procijeniti potencijale Udruženja pri HGK, i zato sam uvjeren, budem li voljom članova Udruženja izabran za Predsjednika, da ću imati dovoljno snage, sposobnosti i umješnosti s timom odabranih suradnika članova vijeća osigurati nužno potrebne aktivnosti  u narednom razdoblju.

Kroz sljedeće točke Programa predlažem mjere za daljnje promicanje Udruženja upravljanja zgradama a koje se direktno tiču svih Upravitelja registriranih u Republici Hrvatskoj.

PROGRAM RADA UDRUŽENJA UPRAVLJANJA ZGRADAMA

 1. Aktivno sudjelovanje u pripremama prijedloga Zakona o upravljanju zgradama sa naglaskom na
 • licenciranje upravitelja
 • detaljno određivanje minimalnih uvjeta koje pravna osoba mora imati da bi se mogla baviti tom djelatnošću
 • detaljna razrada i definiranje zakonom propisanih zajedničkih dijelova zgrade
 1. Osiguravanje daleko boljeg pristupa informacijama o temama vezanim za djelatnost upravljanja zgradama prvenstveno korištenjem postojećih web-stranica HGK gdje se članovi udruge i ostali zainteresirani mogu informirati o radu udruge ,zbivanjima,te inicijativama i planovima vezanim za rad same udruge te na taj način unapređivanje i promicanje same djelatnosti u cjelini.
 1. Edukacija članova putem seminara i radionica  sa ciljem kvalitetnijeg  pružanja usluga  u svrhu stvaranja i očuvanja pozitivnog imiđa upravitelja uz uključivanje u rad udruge djelatnika raznih struka ( pravne, tehničke i ekonomske ) koji bi svojim radom i savjetima mogli podići kvalitetu u segmentu usluge upravljanja zgradama.
 1. Izrada i provedba studija i amandmana u slučajevima najave izmjene i dopuna postojećih zakona ili donošenja novih uz lobiranje za one zakone, uredbe i odluke koji se direktno odnose na djelatnost,
 1. Suradnja sa ostalim udrugama i organizacijama u svrhu ostvarivanja ciljeva naše udruge te prikupljanje iskustava na temelju rada drugih organizacija sličnih ciljeva.
 1. Suradnja sa medijima – u slučajevima emisija sa temama iz domene upravljanja, gdje bi se objektivno dalo tumačenje ili komentar na događaj ili slučaj koji emisija obrađuje.
 1. Izrada studija za pristupne fondove EU uz pomoć članova udruge i suvlasnika stambenih zgrada  koji su prepoznali naš program te i tim putem osigurati eventualna sredstva za razvoj djelatnosti.

Predsjednički kandidat

Zlatko Vlašić